Gering effect op andere winkelcentra

Initiatiefnemer Unibail-Rodamco heeft een onderzoek laten uitvoeren om de effecten op winkelcentra in de omgeving in kaart te brengen. Het onderzoek is uitgevoerd door twee gerenommeerde bureaus BRO en Bureau Stedelijke Planning. Belangrijkste conclusie is dat de vernieuwing van Leidsenhage een gering effect heeft op bestedingen en leegstand in andere winkelgebieden. Leidsenhage krijgt de unieke…