Uitkomsten klankbordbijeenkomsten

Uitkomst uit de klankbordgroep-bijeenkomsten is dat de afstand tussen de nieuwbouw en de woningen aan zowel de Schout Van Eijklaan als de Heuvelweg is vergroot ten opzichte van het eerder door de gemeenteraad vastgesteld Ruimtelijk Kader. Hierdoor ontstaat meer openbare ruimte zoals wandelpaden en ruimte voor begroeiing van bomen en planten. Deze wordt ontworpen door…