Beeldkwaliteitsplan Leidsenhage

Het beeldkwaliteitsplan is op 17 november 2015 door de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg vastgesteld. Gemeente en eigenaren stellen hoge eisen aan de uitstraling van het winkelcentrum en de omgeving daarom heen (openbare ruimte). Deze kwaliteitseisen zijn vastgelegd in het Ontwerp-Beeldkwaliteitsplan Leidsenhage. Omwonenden van Leidsenhage hebben vanuit de verschillende klankbordgroepen al mee kunnen denken over onderwerpen als:…