Archeologisch onderzoek

Terugblik opgraving Leidsenhage-Berberis. Op dinsdag 22 maart 2016 zijn 10 archeologen begonnen met het open leggen van de eerste opgravingsput; geholpen door een 21 ton graafmachine. Na drie dagen graven waren al meer dan 5000 vondsten gedaan, variërend van vuurstenen gereedschap tot scherven van aardewerkpotten. Ook botten van zoogdieren en wilde dieren zijn gevonden. De…