Leidsenhage Vernieuwt Event – 21 april 2016

Het Leidsenhage Vernieuwt Event op donderdag 21 april is goed bezocht en feestelijk gevierd. Dit evenement was speciaal georganiseerd voor omwonenden, winkeliers, bezoekers, omliggende bedrijven en andere betrokkenen. Op deze wijze wilde Unibail-Rodamco zijn dankbaarheid uitspreken voor de intensieve samenwerking bij de totstandkoming van de plannen,  die moeten uitmonden in een opening van het vernieuwde…

Inloopavond inrichting openbare ruimte

Het huidige winkelcentrum ondergaat een metamorfose naar een volledig overdekt winkelcentrum, dat voorbereid is op de toekomst. Die metamorfose geldt niet alleen voor het winkelcentrum zelf, maar ook voor de openbare ruimte daar omheen. Deze krijgt een (bijna) geheel nieuwe inrichting, met nieuwe parkeerplaatsen, bestrating, groen, speelplekken en meubilair. Deze nieuwe inrichting staat in het…

Archeologisch onderzoek

Terugblik opgraving Leidsenhage-Berberis. Op dinsdag 22 maart 2016 zijn 10 archeologen begonnen met het open leggen van de eerste opgravingsput; geholpen door een 21 ton graafmachine. Na drie dagen graven waren al meer dan 5000 vondsten gedaan, variërend van vuurstenen gereedschap tot scherven van aardewerkpotten. Ook botten van zoogdieren en wilde dieren zijn gevonden. De…

Beeldkwaliteitsplan Leidsenhage

Het beeldkwaliteitsplan is op 17 november 2015 door de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg vastgesteld. Gemeente en eigenaren stellen hoge eisen aan de uitstraling van het winkelcentrum en de omgeving daarom heen (openbare ruimte). Deze kwaliteitseisen zijn vastgelegd in het Ontwerp-Beeldkwaliteitsplan Leidsenhage. Omwonenden van Leidsenhage hebben vanuit de verschillende klankbordgroepen al mee kunnen denken over onderwerpen als:…

Uitslag ‘Uw mening telt’

Periodiek publiceren we een stelling over het nieuwe Leidsenhage waar mensen op kunnen reageren. Oude stelling: ‘Als Leidsenhage niet vernieuwt komt het winkelcentrum in de problemen’. 345 mensen hebben hierop gereageerd. 287 mensen zijn het eens met deze stelling, 43  mensen zijn het hiermee oneens en 15 mensen hebben hierover geen mening.