Omgevingsvergunning – 21 december 2016 voor een gestuurde boring en aanbrengen leidingwerk voor de 1e fase bemaling

Omgevingsvergunning d.d. 17 april 2018 voor 2 gestuurde boringen om leidingen ondergronds aan te brengen, voor de uitbreiding.

APV-vergunning van 11 april 2018 voor het in gebruik nemen van gemeentegrond voor het aanbrengen van de leidingen, voor de uitbreiding.